Codso barnaamijka dhimista tamarta ee Tower Hamlets

Sida loo codsado:

Fadlan buuxi foomkan si aad u codsato Barnaamijka Dhimista Tamarta Tower Hamlets.

Si aad u buuxiso waxaad u baahan doontaa:

  1. Xogta ganacsigaaga
  2. Lambarka Diiwaangelinta Shirkaddaada ama lambarka Tixraaca Canshuuraha Ganacsadaha Qofka gaarka u leeyahay kaligiis (UTR)
  3. Haddii aad tahay qof degan Tower Hamlets, biil ku qoran magacaaga oona ku taariikhaysan lixdii bilood ee la soo dhaafay
  4. Caddaynta waxaad ka ganacsanaysay saddexdii bilood ee la soo dhaafay (bayaanka qulqulka lacagaha bangiga iyo warqadda Kharashaadka ay bixiso Ganacsiga)
  5. Lambarka Tixraaca Akoonka Kharashka laga bixiyo Ganacsigaaga

Fadlan ku jawaab Ingiriis si aan uga baaraandegno codsigaga

Haddii aad qabto wax arrimo ah oo buuxinaya foomkan, fadlan la xidhiidh marta.martinez@westlondon.com

Tallaabada 1. Faahfaahintaada

Tallaabada 2. Faahfaahinta ganacsigaaga

Tallaabada 3. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ganacsigaaga

Tallaabada 4. Soo gali cadayn

Tallaabada 5. Qoraaladii u danbeeyay

Ganacsiga Galbeedka London ayaa keenaya mashruucan iyadoo la kaashanaysa Degmada London ee Adeegga Kobaca Ganacsiga ee Tower Hamlets iyo CREW Energy. Si loo bixiyo adeegyada taageerada ganacsi ee lagu sifeeyay foomkan codsiga, dhammaan saddexda dhinac waxay saxeexeen heshiis xog wadaag waxayna u hoggaansami doonaan Xeerka Ilaalinta Xogta Guud (GDPR). Fadlan guji linkigan si aad u aragto Degmada London ee Tower Hamlets Ogeysiiska Adeegga Kobaca Ganacsiga (London Borough of Tower Hamlet's Business Growth Service Privacy Notice)

This programme is delivered by: